Lingyao модели

  • Smart Combinaion Island тоңдургуч (Lingyao модели)

    Smart Combinaion Island тоңдургуч (Lingyao модели)

    Супермаркеттин аралдын шкафы аралдын кабинетинин жылуулук таркатуучу эффектин жогорулатуу жана аралдын кабинетинин муздаткыч эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн желдетилген жерге жайгаштырылат.

    Супермаркет аралынын кабинети колдонуу учурунда көп жылуулукту жаратат;аны желдетилген жерге коюу аралдын кабинетинин жылуулукту таркатуусуна шарт түзөт, ошону менен аралдын кабинетинин муздатуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатат.